Publicerad: 2023-10-31

Delredovisning av regeringsuppdrag (Fi2023/01556) för Spelinspektionen och Finansinspektionen. Inom ramen för sin samverkan ska myndigheterna se över hur samarbetet kan stärkas för att motverka olaglig spelverksamhet. Slutredovisning ska ske 30 april 2024.

Delredovisning av uppdraget om att stärka samarbetet (PDF öppnas i nytt fönster).