Publicerad: 2018-11-13

Förvaltningsrätten i Linköping avslår ett stort antal överklaganden av Lotteriinspektionens vitesförelägganden. Förvaltningsrätten konstaterar att föreläggandena är förenliga med grundlagen, ej står i strid med EU-rätten och att Lotteriinspektionen haft fog för sina beslut. Det innebär att vitesföreläggandena står fast och att det inte är tillåtet att länka till spelsajter som saknar svenskt tillstånd.

I maj 2018 förelade Lotteriinspektionen 39 internetdomäninnehavare vid vite att upphöra med att främja deltagande i utom landet anordnat lotteri. 

De aktuella föreläggandena avsåg klickbar grafik som i ett kommersiellt syfte vidarebefordrar (länkar) webbplatsbesökaren till utom landet anordnat lotteri. 

Internetdomäninnehavare som fått avslag på överklaganden

Sörmlands Media AB, Norrköpings Tidningars Media AB, Svenska Dagbladet AB, Skellefteå AIK Hockey, Norra Västerbotten Tidningsaktiebolag, Stampen Lokala Medier AB, Herenco I.T. AB, Hall Media AB, Norrköpings Tidningars Aktiebolag, Östgöta Media AB, AB Laholms Tidning, MittMedia AB, AB Upsala Nya Tidning, Sydsvenska Dagbladet AB, Västerbottens-Kurirens Media Aktiebolag, Folkbladet Västerbotten AB, Eskilstuna-Kuriren AB, Netsu AB, Bonnier Magazines Brands AB, Dagens Nyheter, Ulricehamns Tidnings Aktiebolag, Aktiebolaget Borås Tidning, Gota Media AB, Skånemedia AB, Tryckeriaktiebolaget Öland, Haparandabladet AB, AB Skånska Dagbladet, Nya Wermlands-Tidnings AB, Piteå-Tidningen Aktiebolag, Norrbottens Media AB, Aller Media AB.

Främjandeförbud

Det är enligt 38 § lotterilagen (1994:1000) förbjudet att i yrkesmässig verksamhet, eller annars i förvärvssyfte, främja deltagande i ett utom landet anordnat lotteri. I den nya spellagen (2018:1138) finns ett motsvarande förbud mot främjande av olovligt spel (19 kap. 2 §).

Lotteriinspektionen får enligt 52 § lotterilagen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lotterilagen ska följas. Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite i enlighet med lag (1985:206) om viten.

Ny spellag från 1 januari 2019 men samma regler

Även i den nya spellagen, som träder i kraft den 1 januari 2019, är det förbjudet att främja olovligt spel i Sverige. 

Läs mer om främjandeförbudet, klicka här!