Publicerad: 2019-10-08

Förvaltningsrätten i Linköping ändrade i dom den 2 oktober 2019 Spelinspektionens beslut om att begränsa licenstiden för Leo Vegas Gaming plc. Domen innebär att licenstiden ändras från två till fem år.

Spelinspektionen beslutade om att begränsa licenstiden till två år på grund av att Leo Vegas Gaming plc tidigare begått överträdelser i utlandet som lett till sanktioner.

Spelinspektionen överväger att överklaga domen till kammarrätten.

Dom FR 9909-18, Leo Vegas Gaming plc.pdf