Publicerad: 2020-04-01

Spelbolag med svensk licens får inte erbjuda vadhållning på händelser eller evenemang där den övervägande delen av deltagarna är under 18 år. Sådant spel är en direkt fara för att minderåriga riskerar att utsättas för påverkan att manipulera resultat.

Under 2019 meddelade Spelinspektionen flera sanktionsbeslut avseende vadhållning på evenemang där övervägande delen av deltagarna var under 18 år. Spelinspektionen bedömde att flera licenshavare hade begått allvarliga överträdelser av regelverket. 11 beslut överklagades av licenshavarna. Förvaltningsrätten har nu meddelat domar i målen. I alla mål utom ett kvarstår varningen med en sanktionsavgift. Det betyder att förvaltningsrätten delar Spelinspektionens bedömning att överträdelserna har varit allvarliga. Sanktionsavgiften sänks i några mål. I ett mål upphävs Spelinspektionens beslut och en anmärkning meddelas. Förvaltningsrätten har då särskilt beaktat att det aktuella spelbolaget innan överträdelsen skedde har arbetat aktivt för att uppfylla villkoret ifråga. Målet återförvisas till Spelinspektionen för beslut om eventuell sanktionsavgift.

Spelinspektionen analyserar nu domarna för att avgöra om det finns skäl för myndigheten att överklaga någon dom.

Förvaltningsrättens pressmeddelande och samtliga domar, öppnas i nytt fönster.

Spelinspektionens arbete mot matchfixning

En stor del i arbetet med att motverka matchfixning är att ta fram föreskrifter om eventuella förbud och begränsningar av spel eller händelser i tävlingar, eller andra åtgärder för att bekämpa manipulation av resultat inom sport. Spelinspektionen håller på att ta fram sådana föreskrifter som beräknas kunna träda i kraft hösten 2020.

Läs mer om Spelinspektionens arbete för att motverka matchfixning.