Vadhållning innebär att man satsar pengar på något som kommer att hända i framtiden, eller på något som redan har hänt men utan att man vet resultatet.

Vadhållning är vanligt inom olika former av spel på sport. Man kan satsa på vilket lag som kommer att vinna en match, eller tippa vilka matcher som kommer att bli mest målrika. Fotboll är den vanligaste sporten, men det går att spela på i stort sett alla sporter.

Den nya spellagstiftningen anger följande inskränkningar i spelutbudet:

  • Ingen får erbjuda vadhållning på händelser eller evenemang där den övervägande delen av deltagarna är under 18 år.
  • Ingen får erbjuda vadhållning som är stötande eller olämplig ut allmän synpunkt.
  • Ingen får erbjuda vadhållning som omfattas av kommande föreskrifter om förbud med avseende på matchfixning.

Spelbolagen är ansvariga för att dessa begräsningar följs, samtidigt som Spelinspektionen gör kontroller och tar fram föreskrifter som ytterligare kan reglera vilka händelser det är tillåtet att ha vadhållning på.

Ett allt mer uppmärksammat problem är matchfixning. Med matchfixning avses manipulation av resultat av en match, tävling eller turnering där idrottare, tränare, ledare, domare eller andra deltagare försöker påverka utgången i en tävling eller enstaka händelser i tävlingen i syfte att ge sig själva eller andra ekonomisk vinning. Manipulation av resultat ses av många som ett av de största hoten mot idrotten i dag. Manipulation av resultat involverar ofta organiserade kriminella nätverk och är en prioriterad fråga för myndigheter, idrottsrörelsen och brottsbekämpande organ över hela världen. 

Spelfuskbrott infört

Spelfuskbrottet, infört 1 januari 2019, innebär att den som otillbörligen vidtar en åtgärd som är ägnad att påverka utgången av ett spel som omfattas av licenskrav enligt denna lag kan dömas för spelfusk till fängelse i högst två år. Syftet med brottet är att straffa otillbörlig påverkan av utgången i ett spel om pengar, inte att straffa osportsligt spel. Åtgärder som endast syftar till att vinna idrottsliga fördelar är inte straffbart. Endast faktiska handlingar kriminaliseras.

Matchfixningsråd för att motverka matchfixning

Det har inrättats ett särskilt matchfixningsråd där Spelinspektionen, regeringskansliet, polis, åklagare, spelbranschen och Riksidrottsförbundet samverkar för att motverka manipulation resultat, så kallad matchfixning.

Spelinspektionen har tagit fram föreskrifter om åtgärder mot manipulation av resultat

Spelinspektionen har meddelat föreskrifter om förbud eller begränsningar av spel på vissa tävlingar eller händelser för att begränsa risken för matchfixning. Föreskrifterna har tagits fram genom avstämningar i en referensgrupp med Riksidrottsförbundet och branschorganisationerna. 

Spelinspektionens föreskrifter

SIFS 2020:2 Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om begränsningar och förbud mot viss vadhållning för att motverka manipulation av resultat (bl.a. matchfixning) inom sport samt rapportering av misstänkt manipulation.

Spelinspektionens föreskrifter