Manipulation av resultat (matchfixning, till exempel genom uppgjorda matcher) ses av många som ett av de största hoten mot idrotten i dag. Från den 1 januari 2019 infördes ett nytt spelfuskbrott som kriminaliserar matchfixning och annat spelfusk. Den som döms för spelfusk kan få upp till två års fängelse.

Spelinspektionen ansvarar för ett matchfixningsråd där olika myndigheter samverkar mot manipulation av sporthändelser avseende matchfixning. Viktiga samarbetspartners i rådet är idrottsrörelsen och spelbranschen.

Nya föreskrifter för att bekämpa manipulation av resultat inom sport

SIFS 2020:2 Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om begränsningar och förbud mot viss vadhållning för att motverka manipulation av resultat (bl.a. matchfixning) inom sport samt rapportering av misstänkt manipulation. Börjar gälla 1 januari 2021.

Spelinspektionens samtliga föreskrifter hittar du här och här finns också frågor och svar om SIFS 2020:2.

Läs mer om Spelinspektionens arbete mot matchfixning.

Tipsa om matchfixning

Känner du till eller har information om spel som inte verkar ha gått rätt till, tipsa antingen polis och/eller Riksidrottsförbundet på minmatch.se. Du kan vara helt anonym!

https://minmatch.se/sv/

Frågor och tips

Via vårt webbformulär kan du enkelt, ställa en fråga och lämna tips.

Kontakta oss via vårt webbformulär >>