Manipulation av resultat (matchfixning, till exempel genom uppgjorda matcher) ses av många som ett av de största hoten mot idrotten i dag. Från den 1 januari 2019 infördes ett nytt spelfuskbrott som kriminaliserar matchfixning och annat spelfusk. Den som döms för spelfusk kan få upp till två års fängelse.

Spelinspektionen ansvarar för ett matchfixningsråd där olika myndigheter samverkar mot manipulation av sporthändelser avseende matchfixning. Viktiga samarbetspartners i rådet är idrottsrörelsen och spelbranschen.

Föreskrifter för att bekämpa manipulation av resultat inom sport

Mer om arbetet mot matchfixning

Läs mer om Spelinspektionens arbete mot matchfixning.

Tipsa om matchfixning

Känner du till eller har information om spel som inte verkar ha gått rätt till, tipsa antingen polis och/eller Riksidrottsförbundet på minmatch.se. Du kan vara helt anonym!

https://minmatch.se/sv/

Frågor och tips till Spelinspektionen

Via vårt webbformulär kan du enkelt, ställa en fråga och lämna tips.

Kontakta oss via vårt webbformulär >>