Publicerad: 2023-12-06

Spelinspektionen samordnar Matchfixningsrådet, som ska främja strategisk och operativ samverkan i frågor om att motverka matchfixning och motsvarar Sveriges nationella plattform enligt Macolinkonventionen.

Vid detta för året tredje och sista mötet den 5 december var representanter från Finlands nationella plattform på besök för att lyssna, diskutera och dela med sig av sina erfarenheter.

- Att utbyta erfarenheter och i den mån det är möjligt samarbeta länder emellan mot matchfixning är viktigt, då det ofta är ett gränsöverskridande problem och nationella plattformar kan ha liknande utmaningar, säger Samuel Wahlberg, samordnare mot matchfixning på Spelinspektionen.

Under dagen var det också en presentation av Sportradar Integrity Services som är en global leverantör av bland annat integritetstjänster för att upptäcka och utreda matchfixning.

Sveriges regering har aviserat att Spelinspektionen ska bli en sådan nationell plattform som krävs för att uppfylla kraven i Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott, den så kallade Macolinkonventionen.

- Det kommer innebära en fördjupad och mer operativt inriktad samverkan. För att motverka matchfixning är det viktigt att misstankar kan spridas för att berörda aktörer ska kunna använda de verktyg som finns, kommenterar avdelningschef Patrik Gustavsson.

I samråd med Matchfixningsrådets representanter förbereder Spelinspektionen sig just nu för att driva denna plattform för delning av misstankar.

Läs mer om Matchfixningsrådet och Spelinspektionens arbete mot matchfixning