Publicerad: 2017-10-06

Göta hovrätt meddelade den 2 oktober att de ändrar Linköpings tingsrätts friande dom från den 27 juni 2016. De åtalade döms för brott mot lotterilagen respektive medhjälp till brott mot lotterilagen.

Domen avser en pizzeria i Motala där åklagaren ansåg att det olovligen anordnats lotterier för allmänheten i form av spel på elektroniska spelautomater.

Hovrätten meddelar i sin dom till skillnad från tingsrätten att de spelautomater som påträffats i lokalen ska betraktas som elektroniska spelautomater och är därmed olagliga. Hovrättens dom överensstämmer med tidigare rättspraxis gällande brott mot lotterilagen avseende denna typ av spelautomater.

Spelmaskiner där man spelar om pengar utgör ett automatspel enligt lotterilagen även om de är kopplade till servrar placerade utanför Sveriges gränser. 

Göta hovrätts dom överklagades till Högsta domstolen som beslutat att inte pröva fallet. Hovrättens dom står därmed fast.

Domen har kommenterats i tidningen Dagens juridik:

www.dagensjuridik.se/2018/04/vanliga-surfdatorer-kunde-anvandas-internetspel-krogare-doms-brott-mot-lotterilagen