Publicerad: 2021-10-21

Vivaro Limited överklagade Spelinspektionens beslut att återkalla bolagets licenser för kommersiellt onlinespel och vadhållning. Spelinspektionen återkallade licensen på grund av att Vivaro Limited inte börjat driva sådan verksamhet som licenserna avser inom ett år från det att licensen börjat gälla vilket krävs enligt spellagen (2018:1138).

Förvaltningsrätten ansåg med hänsyn till den pågående pandemin och att bolagets personal hade inkallats för krigstjänstgöring att det var rimligare att ge bolaget en chans att komma igång med spelverksamheten än att återkalla bolagets licens. Förvaltningsrätten ändrade därför Spelinspektionens beslut och tilldelade istället bolaget en varning.

Ta del av beslutet om återkallad licens