Publicerad: 2022-05-16

Förvaltningsrätten i Linköping meddelade den 10 maj dom i mål mot Betway Limited gällande överträdelse av bonusförbudet i spellagen. Betways överklagande avslogs i sin helhet.

Domstolen anser att Betway till följd av en marknadsföringsincident överträtt bonusförbudet. Enligt domstolen har myndigheten haft fog för att besluta om anmärkning och sanktionsavgift, trots att Betway vidtog rättelse när de upptäckte överträdelsen. Domstolen konstaterar även att sanktionsavgiftens storlek är proportionerlig.

Ta del av beslutet mot Betway Limited