Publicerad: 2022-05-12

Förvaltningsrätten i Linköping meddelade den 5 maj dom i mål mot Mr Green Limited gällande överträdelser av penningtvättslagen och brister i omsorgsplikten enligt spellagen. Bolagets överklagande avslogs i sin helhet.

Domstolen konstaterar att Mr Green har haft bristande rutiner avseende riskerna för penningtvätt och har överträtt penningtvättslagens regler om kundkännedom. Domstolen anser vidare att Mr Green inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt omsorgsplikten. Varning bedöms vara en tillräcklig åtgärd och de beslutade sanktionsavgifterna anses vara proportionerliga.

Ta del av beslutet mot Mr Green Limited