Publicerad: 2019-11-12

Förvaltningsrätten avslår Safent Limiteds överklagande angående återkallelse av spelbolagets licenser för onlinespel och vadhållning. Det betyder att Safent inte heller i fortsättningen får bedriva spelverksamhet i Sverige.

Förvaltningsrätten ger Spelinspektionen rätt i alla delar vad gäller återkallandet av licenserna. Safent har brutit mot ett flertal regler som har stor betydelse för konsumentskyddet och för arbetet mot penningtvätt. Bolaget har dessutom inte vidtagit tillräckliga åtgärder för komma till rätta med bristerna.

Spelinspektionen välkomnar förvaltningsrättens beslut som är av stor betydelse för den omreglerade spelmarknaden. Alla aktörer med licens måste följa de regler som finns. Det är särskilt viktigt att regler med stor betydelse för skyddet av konsumenter efterlevs. Om vi ska kunna säkerställa en sund och säker spelmarknad måste vi stänga ute de aktörer som inte följer väsentliga delar av gällande regelverk.

SafeEnts licenser återkallades med omedelbar verkan av Spelinspektionen den 17 juni 2019.

Läs mer om beslutet

Läs mer och ta del av domen i pressmeddelande från förvaltningsrätten:

https://www.domstol.se/nyheter/2019/11/pressmeddelande/