Publicerad: 2020-12-17

Domstolen avslår överklagandet. United Lottery Solutions Ltd har erbjudit vadhållning på utfallet i ett lotteri utan medgivande från den licenshavare som tillhandahåller lotteriet i Sverige. Spel har dessutom erbjudits på ett sådant sätt att det framstått som att det är United Lottery Solutions Ltd som anordnat ett lotteri stället för att erbjuda vadhållning på det. United Lottery Solutions Ltd har även erbjudit spel på lotterier som det saknar licens för.

Domstolen anser därmed att Spelinspektionen haft skäl för att besluta om varning och sanktionsavgift. Domen kan komma att överklagas.

Spelinspektionen meddelade i juni 2019 United Lottery Solutions Ltd en varning med sanktionsavgift på 700 000 kr. Bolaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Linköping som den 15 december 2020 meddelat dom: 5878-19.

Ta del av Spelinspektionens beslut