Publicerad: 2021-06-17

Förvaltningsrätten i Linköping meddelade den 14 juni 2021 dom i mål mot Betsson Nordic Ltd gällande spel genom oregistrerat spelombud och otillåten bonus (mål nr 6047-20).

Domstolen kom fram till att Betssons försäljning av värdebevis hos Pressbyrån och 7-Eleven inte betyder att bolaget har tillhandahållit spel genom oregistrerade spelombud på det sätt som Spelinspektionen påstått. Försäljningen av värdebevis har, enligt domstolen, inte heller inneburit att Betsson har tagit emot betalningar på ett otillåtet sätt. Domstolen bedömer inte heller att de eventuella förmåner som kunder med ett Betsson Mastercard skulle kunna erbjudas har utgjort otillåtna bonusar. Spelinspektionen har därför saknat grund för sitt beslut. Domstolen biföll överklagandet och upphävde Spelinspektionens beslut i sin helhet.

Domen kan komma att överklagas.

Bakgrund

Spelinspektionen fattade den 8 juni 2020 beslut om att ge Betsson Nordic Ltd en varning och en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor. Spelinspektionen bedömde att Betsson hade tillhandahållit spel genom oregistrerat spelombud genom att bolagets värdebevis såldes på Pressbyrån och 7-Eleven, och att Betsson därmed brutit mot bestämmelsen i 11 kap. 2 § spellagen (2018:1138). Spelinspektionen menade också att försäljningen av värdebevis innebar att Betsson hade tagit emot betalningar till ett spelkonto från annan än en betaltjänstleverantör samt tagit emot kontanter som betalningsmedel för onlinespel, vilket inte är tillåtet enligt 13 kap. 5 § spellagen och 10 kap. 4 § spelförordningen (2018:1475).

Betsson hade även kommunicerat att förmåner kunde komma att erbjudas till de kunder som hade ett Betsson Mastercard. Spelinspektionen bedömde att detta utgjorde otillåtna bonusar och att bolaget därmed även hade brutit mot bestämmelsen i 14 kap. 9 § spellagen.

Betsson Nordic Ltd - beslut om varning och sanktionsavgift