Publicerad: 2019-08-22

Spelbolag med svensk licens får inte erbjuda vadhållning på händelser eller evenemang där den övervägande delen av deltagarna är under 18 år.

Spelinspektionen har i sin tillsyn konstaterat att fyra licenshavare brutit mot lagstiftningen i detta avseende.

Enligt Spelinspektionens bedömning innebär tillhandahållandet av vadhållning på händelser eller evenemang där övervägande andel spelare är under 18 år en direkt fara för att minderåriga riskerar att utsättas för påverkan att manipulera resultat, vilket i sin tur leder till negativa konsekvenser av spelande.

Spelinspektionen bedömer överträdelserna som allvarliga och har beslutat om åtgärder mot följande licenshavare:

 • ComeOn Sweden Ltd varning och en sanktionsavgift om 6 000 000 kr.
  Har licens för webbplatser comeon.com, comeon.se
 • Hajper Ltd, varning och en sanktionsavgift om 4 500 000 kronor.
  Har licens för webbplatser hajper.com
 • Legolas Invest Ltd, varning och en sanktionsavgift om 100 000 kr
  Har licens för webbplatser legolas.bet mobile.legolas.bet
 • Snabbare Ltd, varning och en sanktionsavgift om 9 500 000 kr
  Har licens för webbplatser snabbare.com

Besluten för respektive bolag:

I samband med Spelinspektionens granskning har spelbolagen vidtagit olika åtgärder för att säkerställa att framtida vadhållning sker enligt spellagen, exempelvis genom att inte erbjuda spel på U19- och U21-serier.

Spelinspektionen arbetar med att ta fram föreskrifter om eventuella förbud eller begränsningar av spel eller händelser i tävlingar, eller andra åtgärder för att bekämpa manipulation av resultat inom sport. Föreskrifterna beräknas träda i kraft i början av nästa år.

Spelinspektionen har tidigare vidtagit liknande åtgärder mot åtta bolag.

Mer information

Katarina Abrahamsson, samordnare mot matchfixning
katarina.abrahamsson@spelinspektionen.se
+46 152 650 134

My Hamrén, pressansvarig
my.hamren@spelinspektionen.se
+46 (0)76 533 0174