Publicerad: 2019-08-09

SafeEnts licenser återkallades med omedelbar verkan av Spelinspektionen den 17 juni 2019. Beslut om återkallelse överklagades av SafeEnt till Förvaltningsrätten i Linköping. I överklagandet begärde SafeEnt att återkallelsebeslutet inte skulle gälla fram tills att domstolen avgör målet (inhibition). Förvaltningsrätten avslog inhibitionsyrkandet. Beslutet överklagades till Kammarrätten i Jönköping varefter det avslogs.
 
SafeEnt överklagade kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen för att få inhibitionsfrågan slutligt prövad. Högsta förvaltningsrätten beslutade den 7 augusti 2019 att inte meddela prövningstillstånd.

Läs om Speinspektionens beslut