Publicerad: 2022-02-24

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat prövningstillstånd i ett mål angående varning och sanktionsavgift enligt spellagen. Av HFD:s beslut framgår det att de frågor i målet som har lett till att domstolen meddelat prövningstillstånd är dels om en licenshavares överträdelse av regleringen om kontroll av spelare utgör grund för att besluta om varning och sanktionsavgift, dels hur sanktionsavgiftens storlek ska bestämmas.

Prövningen avser i grunden Spelinspektionens beslut i om varning och sanktionsavgift för Genesis Global Ltd (Genesis) till följd av bristande uppkoppling mot självavstängningsregistret Spelpaus.se. Kammarrätten i Jönköping fastställde varningen men sänkte den beslutade sanktionsavgiften. Både Spelinspektionen och Genesis överklagade kammarrättens dom till HFD, som nu alltså har meddelat prövningstillstånd.

Spelinspektionen ser positivt på att spellagens sanktionsregler nu för första gången kommer att prövas av högsta instans.

Tillsynsbeslutet mot Genesis Global Ltd