Publicerad: 2019-03-04

Svenska fotbollförbundets (Svff) får inte prövningstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen gällande Lotteriinspektionens beslut om licenser för vadhållning.

Bakgrund
Förvaltningsrätten avvisade Svenska Fotbollförbundets begäran i december 2018 om att stoppa de nya spellicenserna för vadhållning. Förbundet ansåg att spelformen inbjuder till matchfixning och ville se fler begränsningar i spellicenserna. Domen överklagades till Kammarrätten som avslog överklagandet.

Läs mer om Spelinspektionens arbete mot matchfixning https://www.spelinspektionen.se/spel-utan-tillstand2/matchfixning/arbete-mot-matchfixning/