Publicerad: 2023-05-10

Spelinspektionen har tagit del av Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål om varning och sanktionsavgift enligt spellagen.

Läs mer i pressmeddelandet från Högsta förvaltningsdomstolen:
Dom i mål om varning och sanktionsavgift enligt spellagen

All vägledning av högsta instans är av godo för myndighetens fortsatta bedömningar. Rent konkret innebär domen att Spelinspektionen på nytt ska pröva frågan om sanktionsavgift för Genesis Global Ltd. Myndigheten analyserar även vilken betydelse domstolens slutsatser eventuellt kan få i andra ärenden om sanktionsavgift.

Beslut Genesis Global Limited, varning och sanktionsavgift.