Publicerad: 2023-08-24

Vid ansökan om ny eller förnyad licens

Spelinspektionen får in felaktiga avgifter från de som ansöker om licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning. Ansöker en aktör vid samma tillfälle om licens för kommersiellt onlinespel och licens för vadhållning ska endast en (1) ansökningsavgift om 230 000 kr betalas in. Söks däremot licenserna vid olika tillfällen kommer två ansökningsavgifter behöva betalas. Det gäller oavsett om det är en förnyelse av licens eller en aktör som ansöker för första gången.

Ändring av licens

Numer tas det inte ut någon avgift för ändring av licensen med undantag för ändring av personkretsen, avgift gällande fysisk person är 1 000 kronor och/eller juridisk person 3 000 kronor.

Vid större ändringar, som kan jämföras med en prövning vid licensansökan, är det inte frågan om ändring utan om en ny licensansökan.

Avgifter vid ansökan och ändring