Publicerad: 2022-12-05

Spelinspektionen har beslutat att uppdatera de tekniska föreskrifterna. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2023 och publiceras inom kort. (Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd (SIFS 2022:3) om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet.)

Under vissa omständigheter är en del aktörer som bedriver allmännyttig verksamhet undantagna från de uppdaterade tekniska föreskrifterna. Många olika omständigheter avgör om en aktör är undantagen eller omfattas av kraven. En aktör kan vara undantagen från vissa eller alla krav. Spelinspektionen har tagit fram information som bland annat tydliggör när undantagen gäller.

PDF-ikon Information om vilka krav som kommer ställas på vilka aktörer.pdf