Publicerad: 2020-10-19

Kammarrätten ändrar inte förvaltningsrättens dom angående återkallelse av SafeEnt Limiteds licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning, och avslår därmed spelbolagets överklagande. Det betyder att SafeEnt inte får tillbaka sin licens att bedriva spelverksamhet i Sverige.

Kammarrätten ger Spelinspektionen rätt i alla delar vad gäller återkallandet av licensen. Domstolen uttalar att SafeEnt har överträtt flera bestämmelser som rör spelansvar och omsorgsplikten och att bolaget därmed inte har iakttagit konsumentskyddsintressena och framför allt skyddet av spelare med ett problematiskt spelande.

Spelinspektionen välkomnar kammarrättens beslut som är av stor betydelse för den omreglerade spelmarknaden. Alla aktörer med licens måste följa de regler som finns. Det är särskilt viktigt att regler med stor betydelse för skyddet av konsumenter efterlevs. Om vi ska säkerställa en sund och säker spelmarknad måste vi stänga ute de aktörer som inte följer väsentliga delar av gällande regelverk.

SafeEnt bedrev bland annat spel via ninjacasino.com

SafeEnts licens återkallades med omedelbar verkan av Spelinspektionen den 17 juni 2019.

Pressmeddelande från kammarrätten:

https://www.domstol.se/kammarratten-i-jonkoping/nyheter/2020/10/spelbolaget-far-inte-tillbaka-sin-licens-for-kommersiellt-onlinespel-och-vadhallning/