Publicerad: 2021-06-21

Kammarrätten i Jönköping har den 18 juni 2021 (mål nr 2232-20) avslagit Betway Limiteds överklagande av förvaltningsrättens dom avseende sanktionsavgift för bonusöverträdelser. Det betyder att förvaltningsrättens fastställda varning och sanktionsavgift om 4,7 miljoner kvarstår. Kammarrätten delar bedömningen att de erbjudanden bolaget haft om återkommande bonus vid insättningar samt gratisspel innebär att förbudet mot fler än en bonus i 14 kap. 9 § spellagen har överträtts och att överträdelsen är allvarlig.

Beslutet om varning och sanktionsavgift för Betway Limited.