Publicerad: 2021-06-01

Kammarrätten meddelade 28 maj 2021 att inte ge Spelinspektionen prövningstillstånd i målet mot Spooniker Ltd gällande insättningsgränser enligt förordning (2020:495) om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 (mål nr 1549-21). Det betyder att Förvaltningsrätten i Linköpings tolkning av bestämmelsen gäller (mål nr 11518-20).

Förvaltningsrätten bedömde att bestämmelsen bara kan tolkas på så sätt att det är spelarens angivna insättningsgräns som avgör om denne kan erbjudas kommersiellt onlinespel, inte dennes faktiska insättningar. Spelinspektionen hade därmed enligt förvaltningsrätten inte grund för föreläggandet.

Bakgrund

Spelinspektionen ansåg att Spooniker Ltd bröt mot de tillfälliga spelansvarsåtgärderna när spelare kunde sätta in mer än 5 000 kronor per vecka för kommersiellt onlinespel. Spelinspektionen beslutade därför att förelägga Spooniker Ltd att omedelbart upphöra med överträdelsen och förenade föreläggandet med vite. Spooniker Ltd, som har vidtagit åtgärder för att efterleva föreläggandet, överklagade beslutet till förvaltningsrätten. https://www.spelinspektionen.se/press/nyhetsarkiv/spelinspektionen-overklagar-forvaltningsrattens-beslut-att-upphava-vitesforelaggande-mot-spooniker/