Publicerad: 2021-04-27

Penningtvättslagen ställer höga krav på de spelbolag som har licens enligt spellagen. Spelbolagen ska motverka att verksamheten utnyttjas för att tvätta pengar eller finansiera terrorism. Lagen utgår från ett riskbaserat förhållningssätt vilket betyder att licenshavarna ska vidta åtgärder som står i proportion till de risker de är utsatta för.

Licenshavaren ska identifiera sina kunder och ta reda på tillräckligt mycket information för att kunna bedöma och hantera riskerna förknippade med kunden. Vid hög risk ska mer omfattande åtgärder för kundkännedom vidtas. LeoVegas har inte arbetat på ett sådant riskbaserat sätt som föreskrivs i lagstiftningen.

LeoVegas har brustit i sitt arbete kring kundkännedom och riskklassificering av kunder och man har brustit i dokumentationen för vilka åtgärder som gjorts. Detta har medfört betydande risker för att LeoVegas kan ha utnyttjats för penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket måste anses vara allvarligt. Bolaget får därför en varning och en sanktionsavgift på två miljoner kronor.

LeoVegas Gaming Plc erbjuder spel på webbplatserna gogocasinos.com och leovegas.com

Beslut om varning och sanktionsavgift för LeoVegas Gaming Plc

Sanktionens storlek baseras på penningtvättslagen, till skillnad från de flesta andra av Spelinspektionens tillsynsbeslut som baseras på spellagen. Taket för denna typ av överträdelser är enligt penningtvättslagen 1 miljon euro.