Publicerad: 2024-03-27

Alla licenshavare ska senast 14 dagar efter att en förändring har skett i ägarkretsen, styrelsen, ledningen eller representanten anmäla det till Spelinspektionen.

Anmälan om förändring kan göras på blankett:


Enligt 4 kap. 11 § spellagen ska en licenshavare senast 14 dagar efter att en förändring har skett i personkretsen som avses i 4 kap. 3 och 4 §§ spellagen anmäla förändringen till Spelinspektionen.