Publicerad: 2020-05-05

Spelinspektionen får just nu många tips och förfrågningar om ett pyramidspelsliknande koncept, som via sociala medier marknadsförs av privatpersoner, kallat ”Mandala”. Du ska satsa pengar och rekryterar andra som i sin tur rekryterar ytterligare personer. När tillräckligt många är rekryterade utlovas du en förtjänst för att du själv gick in och satsade pengar.

Pyramidspel är olagligt i Sverige och definieras som spel där vinsten härrör från framtida deltagares insatser. Sannolikheten att vinna beror på antalet deltagare som efterhand träder in i spelet. Den som anses tillhandahålla ett sådant otillåtet spel kan dömas för olovlig spelverksamhet till böter eller fängelse i högst två år. I ringa fall döms det inte till ansvar.

Spelinspektionen har inte prövat det aktuella konceptet närmare och kan därför inte säga om eventuella brott har begåtts. Det är Polismyndigheten som utreder brott och anser du att du blivit utsatt för brott ska du göra en polisanmälan.

Läs mer om pyramidspel: https://www.spelinspektionen.se/olagligt-spel/kedjebrevsspel/

Tipsa oss om du misstänker olagligt spel: https://www.spelinspektionen.se/tipsaoss