Publicerad: 2021-08-25

Mr Green Limited får varningar och sanktionsavgifter för att ha brustit i arbetet mot penningtvätt respektive spelansvar. Bristerna anses vara allvarliga och därför förenas de två varningarna med sanktionsavgifter. Enligt penningtvättslagen är det maximala sanktionsbeloppet för att ha brustit i efterlevnaden av penningtvättslagen en miljon euro, medan spellagen medger betydligt större belopp i sanktionsavgift, eftersom den beräknas på spelbolagets omsättning.

Penningtvätt; varning och sanktionsavgift

Penningtvättslagen ställer stora krav på att spelbolagen ska motverka att deras verksamhet kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiera terrorism. Bland annat ska spelbolaget identifiera sina kunder och ta reda på tillräckligt mycket information för att kunna bedöma och hantera riskerna förknippade med kunden.

Mr Green Limited har brustit i sitt arbete med kundkännedom och har inte tillräckligt skyndsamt vidtagit de åtgärder som krävs för att kunna bedöma risken för att deras verksamhet nyttjas för penningtvätt. Detta är allvarligt och Mr Green Limited får därför en varning och en sanktionsavgift på 1,5 miljoner kronor.

Spelansvar; varning och sanktionsavgift

Kravet på omsorgsplikt innebär enligt spellagen att licenshavaren ska skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det. För att skydda spelaren bör licenshavaren ge återkoppling på spelarens spelbeteende samt tillämpa restriktioner och tillträdesbegränsningar för spelarna.

Mr Green Limited har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att hjälpa kunderna att minska sitt spelande när det har funnits anledning till det, vilket är allvarligt. Mr Green Limited får därför en varning och en sanktionsavgift på 30 miljoner kronor.

Mr Green Limited erbjuder spel på webbplatsen mrgreen.com

Beslutet om varningar och sanktionsavgifter för brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt brister i omsorgsplikten