Publicerad: 2019-10-28

OBS, Uppgifterna har reviderats, här hittar du senaste siffrorna.

Omsättningen för de licenshavare som har svensk licens för kommersiellt spel online och vadhållning minskade något kvartal 3 jämfört med kvartal 2 2019. Nedgången uppgick till 119 miljoner kronor motsvarande 3,4 procent. Ett fåtal bolag har ännu inte inrapporterat spelskatt för september till Skatteverket.

Spelinspektionen publicerar siffror för hela marknaden kvartal 3 inom en snar framtid.

Bild med tre staplar beskriver 2019 års omsättning i miljoner Omsättningen för de licenshavare som har svensk licens för kommersiellt spel online och vadhållning. Q1 har 3,42 miljoner, Q2 har 3,47 miljoner och Q3 har 3,35 miljoner