Publicerad: 2018-11-30

Lotteriinspektionen, som vid årsskiftet byter namn till Spelinspektionen, meddelar i dag de första licensbesluten.

- Det här är en historisk dag för spelsverige. Jag är mycket stolt över att Lotteriinspektionens personal under hård tidspress, med en helt ny lagstiftning, arbetat fram de första licensbesluten, säger generaldirektör Camilla Rosenberg.

Hittills har Lotteriinspektionen tagit emot 95 licensansökningar, varav drygt 70 rör spel på den konkurrensutsatta marknaden för onlinespel. Siffrorna ger dock inte hela bilden av antalet varumärken eftersom en ansökan kan vara inlämnad av ett bolag som har flera varumärken under sig.

- Eftersom ett av syftena med spelreformen var att uppnå en hög kanalisering är det glädjande att många spelbolag som i dag riktar sig mot den svenska marknaden vill vara en del av den nya licensmarknaden efter årsskiftet, säger Camilla Rosenberg.

Bolag som fått licens

I dag har 16 spelbolag fått sina licensansökningar beviljade, som börjar gälla den 1 januari 2019. Här kan du se vilka som fått licens.

Fler beslut på gång

Det är viktigt att understryka att de beslut som meddelas idag är de första i raden av beslut som meddelas.

- Fortsatt kommer vi att fatta beslut löpande så att den som lämnat in sin ansökan och kompletterat i god tid också ska få ett beslut i sitt ärende under de kommande veckorna, beroende på ärendets komplexitet, säger operativ chef Patrik Gustavsson.

Myndigheten har även beviljat licenser med kortare tid än de maximala fem åren.

- I de fall där vi bedömer att vi behöver följa bolaget extra noga kan vi bevilja licens för en kortare period. Det kan till exempel röra sig om tidigare regelöverträdelser på andra marknader, säger Camilla Rosenberg.

Begränsningar inom vadhållning

I och med de första licensbesluten tas också ytterligare ett steg i arbetet mot matchfixning, där Spelinspektionen kommer ha en samordnande roll. Bland annat måste spelbolagen anpassa sig efter följande begränsningar i spelutbudet:

  • Ingen får erbjuda vadhållning på händelser eller evenemang där den övervägande delen av deltagarna är under 18 år.
  • Ingen får erbjuda vadhållning som är stötande eller olämplig ur allmän synpunkt.
  • Ingen får erbjuda vadhållning som omfattas av kommande föreskrifter om förbud med avseende på matchfixning.

Det blir nu licensinnehavarnas ansvar att följa dessa begränsningar samtidigt som Spelinspektionen kommer arbeta fram föreskrifter på området.

Spelpaus och logotyper

De bolag som nu beviljats licens är skyldiga att ansluta sig till Spelpaus.se, myndighetens nationella självavstängningssystem. Läs mer om Spelpaus.se.

Bolagen ska också placera tre logotyper överst på sina webbsidor, så att konsumenterna enkelt kan nå verktyg för att bättre kontrollera sitt spelande. Läs mer om spelansvarslogotyper.

Spelpaus och logotyperna för spelansvar är två av flera delar i byggandet av en tryggare och säkrare spelmarknad.

Önskas intervju med generaldirektör Camilla Rosenberg, operativ chef Patrik Gustavsson eller matchfixningssamordnare Katarina Abrahamsson vänligen kontakta:

My Hamrén
Pressansvarig 
Tel: 0152-650 174, 0765-330 174 
my.hamren@lotteriinspektionen.se

Anders Sims
Kommunikationschef
Tel: 0152-650 167, 0765-330 167
anders.sims@lotteriinspektionen.se