Publicerad: 2020-04-24

Spelinspektionen har arbetat vidare med föreskrifter och allmänna råd för att motverka matchfixning utifrån de synpunkter som kommit in. I dag har ett uppdaterat förslag återremitterats med kort svarstid till Branschföreningen för Onlinespel och Spelbranschens riksorganisation samt till Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollförbundet. Remissen avser endast de reviderade delarna av förslaget, särskilt nya kapitel 3.

I det nya förslaget föreslås bland annat att vadhållning på fotboll begränsas till de fyra högsta serienivåerna i det svenska seriesystemet och att vadhållning aldrig får erbjudas på träningsmatcher eller vänskapsmatcher oavsett vilka lag som deltar.

I och med att det förekommer manipulation av resultat, exempelvis matchfixning inom fler sporter kommer det sannolikt att finnas skäl att återkomma med begränsning av att tillhandahålla vad även på andra sporter än fotboll.

  Nytt förslag till matchfixningsföreskrifter.pdf

  Missiv till nytt förslag till matchfixningsföreskrifter.pdf

Tidigare utskick av föreskrifter på remiss

Mer information:

Katarina Abrahamsson, samordnare mot matchfixning

katarina.abrahamsson@spelinspektionen.se, telefon 0765 330 134

My Hamrén, pressansvarig

my.hamren@spelinspektionen.se, telefon 0765 330 174