Publicerad: 2019-02-20

Spelmarknaden i Sverige omsatte 23,4 miljarder kronor efter utbetalda vinster under 2018. Det är en ökning med 1,5 procent jämfört med motsvarande period förra året. Spelaktörer som under 2018 hade svenskt tillstånd omsatte 16,7 miljarder kronor, vilket är en minskning med 2,3 procent. Aktörer som 2018 saknade svenskt tillstånd omsatte 6,7 miljarder kronor på den svenska marknaden, en ökning med 12,4 procent. Marknadsandelen för spelaktörer med svenskt tillstånd uppgick till 71 procent, medan aktörer utan svenskt tillstånd hade 29 procent av marknaden.

Flera av de aktörer som saknade svenskt tillstånd 2018 har beviljats svensk spellicens 2019 i och med den nya spellagen som trädde i kraft den 1 januari 2019.

Spel på internet stod för 52 procent av den totala omsättningen på spelmarknaden och ökade med 12,2 procent. Landbaserat spel minskade med 7,9 procent. Nätkasino var den spelform som ökade mest med en tillväxt på 13,7 procent. Därefter följde vadhållning på sport som ökade med 11,5 procent.

 • Svenska Spel omsatte 8,8 miljarder kronor, vilket är en minskning med 2,2 procent. De landbaserade spelen minskade med 9,7 procent medan spel på internet ökade med 20,0 procent.
 • ATG omsatte 4,1 miljarder kronor, vilket är en minskning med 1,5 procent. De landbaserade spelen minskade med 10,7 procent. Spel på internet ökade med 5,2 procent.
 • Rikslotterier
  • Folkspel, med Bingolotto och Sverigelotten, omsatte 673 miljoner, en ökning med 3,0 procent.
  • Svenska Postkodföreningen omsatte2,0 miljarder kronor, en minskning med 2,7 procent.
  • IOGT-NTO, som bland annat har Miljonlotteriet, omsatte 224 miljoner kronor, en minskning med 23,7 procent.
  • SAP/SSU, som bland annat har Kombilotteriet, omsatte 187 miljoner kronor, en minskning med 16,0 procent.
  • Övriga anordnare av rikslotterier, till exempel Cancerfonden och PRO med flera, omsatte 199 miljoner kronor, vilket är en minskning med 3,1 procent.
 • Aktörer utan svenskt tillstånd 2018 omsatte 6,7 miljarder kronor motsvarande en ökning på 12,4 procent.

Omsättningssiffror för några av de mindre rikslotterierna, landbaserat bingo, restaurangkasinon samt lokala och regionala lotterier saknas, men Spelinspektionen uppskattar att de omsatte cirka 520 miljoner kronor.

Se tabell med omsättningssiffror per kvartal här.

Graf som visar spelmarknadens fördelning i procent, Svenska Spel 37%, ATG 17%, Svenska Postkodföreningen 9% Folkspel 3 %, IOGT/NTO 1%, SAP/SSU 1%, Övriga rikslotterier 1%, övriga reglerade 2%, aktörer utan svenskt tillstånd år 2018 29%

 

 

                     Källa: Spelinspektionen och H2 Gambling Capital

Om sammanställningen

Spelinspektionen samlar kontinuerligt in och analyserar data för att bevaka trender på spelområdet. För aktörer med svenskt tillstånd baseras omsättningssiffrorna på uppgifter från respektive aktör. För aktörer utan tillstånd i Sverige hämtas omsättningssiffror från H2 Gambling Capital. Omsättningssiffrorna avser omsättning efter utbetalda vinster (nettoomsättning).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Granlund, analytiker, tel. 0152-650 171, 0765-330 171, magnus.granlund@spelinspektionen.se

Anders Sims, kommunikationschef, tel. 0152-650 167, 0765-220 167 anders.sims@spelinspektionen.se