Publicerad: 2021-12-13

Vid onlinespel ska spelare ange en insättningsgräns per dag, vecka och månad. En höjning av en insättningsgräns får börja gälla tidigast 72 timmar. Spelinspektionen bedömer att detta innebär att en höjning av insättningsgränsen inte får börja gälla innan en pågående vecko- eller månadsperiod har löpt ut. Det innebär att om en spelare vill höja sin veckogräns när till exempel 24 timmar återstår av veckoperioden, får den höjda insättningsgränsen inte börja gälla förrän 48 timmar efter att veckoperioden har löpt ut.

Spelinspektionens rättsliga ställningstagande om 72-timmarsgräns för höjning av insättningsgräns.