Publicerad: 2019-08-30

Spelinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra aktiviteter som myndigheten har genomfört för att säkerställa efterlevnaden av spellagen.

I redovisningen framgår bland annat att vi i år hittills har påbörjat drygt 40 tillsynsärenden och fattat beslut i 28 av dessa. Vi har även deltagit i ett stort antal konferenser och möten.

En slutsats av den första tiden med den nya spelregleringen är att tillsynen har haft effekt och att det är angeläget med en fortsatt effektiv tillsyn. Tillsynen behöver också kombineras med information, dialog och samverkan för att uppnå största möjliga effekt.

 Spelinspektionens redovisning