Publicerad: 2022-09-16

Spelinspektionen har med utgångspunkt i erfarenheterna från myndighetens arbete med tillämpningen sett över föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:2) om spelansvar.

Ändringarna i föreskriften föreslås ske genom att nya föreskrifter om spelansvar meddelas och de nu befintliga upphävs. Stora delar av de nuvarande bestämmelserna kommer dock att behållas oförändrade.

I förslaget har nya eller ändrade formuleringar i förhållande till den nu gällande föreskriften markerats genom röd text. I de fall något föreslås tas bort har detta markerats genom att texten kvarstår överstruken med ett svart streck. Omarkerad svart text innebär att innehållet är detsamma i den befintliga och den föreslagna föreskriften.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Spelinspektionen via mail till registrator@spelinspektionen.se senast den 14 oktober 2022. Ange diarienummer 21Si540. Vi ser gärna att synpunkterna skickas in i word-format.

Kontakt

Frågor om remissen skickas i första hand till registrator@spelinspektionen.se

Det går även bra att kontakta Maria Vinberg på 076-533 01 03

Bilagor