Publicerad: 2020-05-08

Spelinspektionen har den 7 maj beslutat om remissvar över promemorian Ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

Spelinspektionens remissvar över promemorian Ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.