Publicerad: 2019-10-14

Vid en granskning år 2018 konstaterade Lotteriinspektionen (nuvarande Spelinspektionen) att Casino Cosmopols arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism hade allvarliga brister. Med anledning av det beslutade Lotteriinspektionen att Casino Cosmopol skulle betala en sanktionsavgift på åtta miljoner kronor. Casino Cosmopol överklagade beslutet till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten anser liksom Spelinspektionen att Casino Cosmopol har begått allvarliga och systematiska överträdelser av penningtvättregelverket och att bolaget därför ska betala en sanktionsavgift. Förvaltningsrätten sänker dock sanktionsavgiften till 3 miljoner kronor. Spelinspektionen överväger att överklaga domen.  

Pressmeddelande från Förvaltningsrätten i Linköping

https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-linkoping/nyheter/2019/10/forvaltningsratten-sanker-spelinspektionens-sanktionsavgift-mot-casino-cosmopol-ab/

Lotteriinspektionens beslut om sanktionsavgift

https://www.spelinspektionen.se/press/nyhetsarkiv/casino-cosmopol-bryter-mot-penningtvattsreglerna--lotteriinspektionen-beslutar-om-sanktionsavgift-pa-8-miljoner-kronor/