Publicerad: 2021-03-02

Totalt omsatte spelbolag med svensk licens 24,7 miljarder kronor (spelarnas insatser minus utbetalda vinster) på den svenska spelmarknaden under 2020. Det är en minskning med 0,4 procent jämfört med 2019.

Under det sista kvartalet 2020 omsattes 6,8 miljarder kronor på den svenska spelmarknaden. Siffrorna är preliminära och bygger till stor del på uppgifter från Skatteverket om beslutad spelskatt.

I slutet av kvartal 4 2020 var drygt 59 000 personer avstängda för spel via Spelpaus.se. Det är en ökning med 6 procent jämfört med föregående kvartal. I början av mars 2021 hade antalet ökat till nästan 61 000 personer.

100 bolag hade aktiva licenser på den svenska marknaden i mars 2021 (licenser för allmännyttiga ändamål ej inräknade). 70 av dessa bolag hade licens för vadhållning och/eller kommersiellt spel online.

Den svenska spelmarknaden kvartal 1 - 4, 2020

Den svenska spelmarknaden kvartal 1 - 4 2020
Nettoomsättning (spelarnas insatser minus vinster), i miljoner kronor.2020
jan-
mars
2020
april-
juni
2020
juli-
sep 
2020
okt-
dec
2020
Helår
Kommersiellt onlinespel (t ex nätkasino), vadhållning 3 656 3 610 3 700 4 191 15 158
Statligt lotteri och värdeautomatspel (Vegas) 1 127 1 293 1 474 1 541 5 435
Statligt kasinospel (Casino Cosmopol) 196 0 0 0 196
Spel för allmännyttiga ändamål, rikslotterier 861 937 771 982 3 551
Spel för allmännyttiga ändamål, hallbingo 52 38 47 44 182
Landbaserat kommersiellt spel (restaurangkasino) 52 34 49 32 166
Summa aktörer med svensk licens 5 945 5 912 6 041 6 790 24 688


Källa: Skatteverket och Spelinspektionen.
Anm. Uppgifterna är preliminära.

Spelbolag utan svensk licens

Det saknas faktiska uppgifter om hur mycket det spelas hos spelbolag utan svensk licens. Det brittiska analysföretaget H2 Gambling Capital uppskattar att det under kvartal 4 år 2020 spelades för mellan 613 – 724 miljoner kronor (efter utbetalda vinster) hos bolag utanför det svenska licenssystemet. Den uppskattade siffran för helåret 2020 är enligt H2 Gambling Capital 2,4 – 2,8 miljarder kronor. H2 Gambling Capitals uppskattning avser allt spelande utanför det svenska licenssystemet, alltså även spel hos bolag som inte riktar sig mot Sverige och därmed inte behöver ha en svensk licens.

Om sammanställningen

Spelinspektionen samlar kontinuerligt in och analyserar data för att bevaka trender på spelområdet. Uppgifter om omsättning för spel för allmännyttiga ändamål samlas in av Spelinspektionen. För aktörer som är skattepliktiga baseras omsättningssiffrorna på uppgifter om beslutad skatt från Skatteverket. Uppgifterna om spel hos aktörer utan svensk licens hämtas från H2 Gambling Capital, en av de ledande leverantörerna av global spelmarknadsdata.

Ytterligare information

Magnus Granlund, analytiker
magnus.granlund@spelinspektionen.se
tel. 0152-650 171, 0765-330 171

My Hamrén, pressansvarig
my.hamren@spelinspektionen.se
tel. 0152-650 174, 0765-330 174 .