Publicerad: 2022-03-10

Totalt omsatte spelbolag med svensk licens 26,0 miljarder kronor (spelarnas insatser minus utbetalda vinster) på den svenska spelmarknaden under 2021. Det är en ökning med 5 procent jämfört med 2020.

Under det sista kvartalet 2021 omsattes 7,0 miljarder kronor på den svenska spelmarknaden. Det är en ökning med 2 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020. Siffrorna är preliminära och bygger till stor del på uppgifter från Skatteverket.

Spelpaus.se

I slutet av kvartal 4 2021 var cirka 70 000 personer avstängda för spel via Spelpaus.se. Det är en ökning med 5 procent jämfört med föregående kvartal.

Aktiva licenser

95 bolag hade aktiva licenser på den svenska marknaden i december 2021 (licenser för allmännyttiga ändamål ej inräknade). 65 av dessa bolag hade licens för vadhållning och/eller kommersiellt spel online.

Se tabell för kvartalsdata.

Om sammanställningen

Spelinspektionen samlar kontinuerligt in och analyserar data för att bevaka trender på spelområdet. Uppgifter om omsättning för spel för allmännyttiga ändamål samlas in av Spelinspektionen. För aktörer som är skattepliktiga baseras omsättningssiffrorna på uppgifter om beslutad skatt från Skatteverket.

För mer information kontakta
Magnus Fahlén, analytiker
magnus.fahlen@spelinspektionen.se
tel. 0152-650 171, 0765-330 171

My Hamrén, pressansvarig
my.hamren@spelinspektionen.se
tel. 0152-650 174, 0765-330 174