Publicerad: 2023-03-10

Totalt omsatte spelbolag med svensk licens 27,4 miljarder kronor (spelarnas insatser minus utbetalda vinster) på den svenska spelmarknaden under 2022. Det är en ökning med 5,1 procent jämfört med 2021.

Licenskategorin kommersiellt onlinespel och vadhållning växte med drygt 6 procent. Omsättningen för statligt lotteri och värdeautomatspel var i stort sett oförändrad. Tillväxttalen ska ses mot bakgrund av att flera licenskategorier påverkades av pandemin under jämförelseåret 2021, som bland annat präglades av de tillfälliga spelansvarsåtgärderna samt att Casino Cosmopol var stängt delar av året.

Under det fjärde kvartalet 2022 omsattes 7,2 miljarder kronor. Det är en ökning med 3,2 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021. Siffrorna är preliminära och bygger till stor del på uppgifter från Skatteverket.

I slutet av kvartal 4 2022 var drygt 85 000 personer avstängda för spel via Spelpaus.se. Det är en ökning med 5 procent jämfört med föregående kvartal.

Se tabell för kvartalsdata.

Antal licenser 2022-12-31

60 Kommersiellt onlinespel 
48 Vadhållning
16 Landbaserat kasinospel 
5 Landbaserat varuspel
3 Landbaserat kortspel
2 Fartyg internationell trafik
1 Statligt kasino
1 Statligt lotteri
1 Värdeautomatspel

Spelinspektionen samlar kontinuerligt in och analyserar data för att bevaka trender på spelområdet. Uppgifter om omsättning för spel för allmännyttiga ändamål samlas in av Spelinspektionen. För aktörer som är skattepliktiga baseras omsättningssiffrorna på uppgifter om beslutad skatt från Skatteverket.

Ytterligare information

My Hamrén, pressansvarig
my.hamren@spelinspektionen.se
tel. 0152-650 174, 0765-330 174

Magnus Fahlén, analytiker
magnus.fahlen@spelinspektionen.se
tel. 0152-650 171, 0765-330 171