Publicerad: 2020-09-10

Totalt omsatte spelbolag med svensk licens 5,9 miljarder kronor (spelarnas insatser minus utbetalda vinster) under det andra kvartalet 2020. Det är en minskning med 4,1 procent jämfört med samma kvartal 2019. Siffrorna är preliminära och bygger till stor del på uppgifter från Skatteverket om beslutad skatt.

I slutet av kvartal 2 var drygt 52 000 avstängda för spel via Spelpaus.se. Det är en ökning med knappt 4 procent jämfört med föregående kvartal. I början av september 2020 hade antalet ökat till drygt 55 000 personer.

99 bolag hade aktiva licenser på den svenska marknaden i augusti 2020 (licenser för allmännyttiga ändamål ej inräknade). 72 av dessa bolag hade licens för vadhållning och/eller kommersiellt spel online.

Det saknas faktiska uppgifter om hur mycket det spelas hos spelbolag utan svensk licens. Det brittiska analysföretaget H2 Gambling Capital uppskattar att det under det andra kvartalet 2020 totalt spelades för mellan 620 - 732 miljoner kronor (efter utbetalda vinster) hos bolag utanför det svenska licenssystemet. H2 Gambling Capitals uppskattning avser allt spelande utanför det svenska licenssystemet, alltså även spel hos bolag som inte riktar sig mot Sverige och därmed inte behöver ha en svensk licens.

Spelmarknaden kvartal 2, 2020. Summor avser spelarnas insatser minus vinster i miljoner kronor. 

Licenstyp april-juni 2019 april-juni 2020

Kommersiellt onlinespel (t.ex. nätkasino) och vadhållning

3 484

3 610

Statligt lotteri och värdeautomatspel

1 413

1 293

Statligt kasinospel (Casino Cosmopol)

245

0

Spel för allmännyttiga ändamål, rikslotterier

925

950

Spel för allmännyttiga ändamål, hallbingo

58

38

Landbaserat kommersiellt spel (bl.a. restaurangkasino)

52

33

Summa aktörer med svensk licens

6 177

5 924

 

Se tabell för kvartalsdata 2019 – 2020

Om sammanställningen

Spelinspektionen samlar kontinuerligt in och analyserar data för att bevaka trender på spelområdet. Uppgifter om omsättning för spel för allmännyttiga ändamål samlas in av Spelinspektionen. För aktörer som är skattepliktiga baseras omsättningssiffrorna på uppgifter om beslutad skatt från Skatteverket. Uppgifterna om spel hos aktörer utan svensk licens hämtas från H2 Gambling Capital, en av de ledande leverantörerna av global spelmarknadsdata.

Ytterligare information

Magnus Granlund, analytiker
magnus.granlund@spelinspektionen.se
tel. 0152-650 171, 0765-330 171 

My Hamrén, pressansvarig
my.hamren@spelinspektionen.se
tel. 0152-650 174, 0765-330 174,