Publicerad: 2020-11-20

Totalt omsatte spelbolag med svensk licens 6 miljarder kronor (spelarnas insatser minus utbetalda vinster) under det tredje kvartalet 2020. Det är en ökning med 1,3 procent jämfört med samma kvartal 2019. Siffrorna är preliminära och bygger till stor del på uppgifter från Skatteverket om beslutad skatt.

I slutet av kvartal 3 var drygt 56 000 avstängda för spel via Spelpaus.se. Det är en ökning med nästan 7 procent jämfört med föregående kvartal. I mitten av november 2020 hade antalet ökat till nästan 58 000 personer.

100 bolag hade aktiva licenser på den svenska marknaden i november 2020 (licenser för allmännyttiga ändamål ej inräknade). 72 av dessa bolag hade licens för vadhållning och/eller kommersiellt spel online.

Det saknas faktiska uppgifter om hur mycket det spelas hos spelbolag utan svensk licens. Det brittiska analysföretaget H2 Gambling Capital uppskattar att det under det tredje kvartalet 2020 totalt spelades för mellan 627 - 740 miljoner kronor (efter utbetalda vinster) hos bolag utanför det svenska licenssystemet. H2 Gambling Capitals uppskattning avser allt spelande utanför det svenska licenssystemet, alltså även spel hos bolag som inte riktar sig mot Sverige och därmed inte behöver ha en svensk licens.

Se tabell för kvartalsdata 2019 – 2020

Ytterligare information

Magnus Granlund, analytiker
magnus.granlund@spelinspektionen.se
tel. 0152-650 171, 0765-330 171 

My Hamrén, pressansvarig
my.hamren@spelinspektionen.se
tel. 0152-650 174, 0765-330 174 

Om sammanställningen

Spelinspektionen samlar kontinuerligt in och analyserar data för att bevaka trender på spelområdet. Uppgifter om omsättning för spel för allmännyttiga ändamål samlas in av Spelinspektionen. För aktörer som är skattepliktiga baseras omsättningssiffrorna på uppgifter om beslutad skatt från Skatteverket. Uppgifterna om spel hos aktörer utan svensk licens hämtas från H2 Gambling Capital, en av de ledande leverantörerna av global spelmarknadsdata.