Publicerad: 2021-05-17

Totalt omsatte spelbolag med svensk licens 6,2 miljarder kronor (spelarnas insatser minus utbetalda vinster) under det första kvartalet 2021. Det är en ökning med 5,1 procent jämfört med samma kvartal 2020. Kommersiellt onlinespel och vadhållning ökade med 7,7 procent. Siffrorna är preliminära och bygger till stor del på uppgifter från Skatteverket om beslutad spelskatt.

I slutet av kvartal 1 var nästan 63 000 personer avstängda för spel via Spelpaus.se. Det är en ökning med drygt 6 procent jämfört med föregående kvartal. I mitten av maj 2021 hade antalet ökat till nästan 64 000 personer.

101 bolag hade aktiva licenser på den svenska marknaden i maj 2021 (licenser för allmännyttiga ändamål ej inräknade). 71 av dessa bolag hade licens för vadhållning och/eller kommersiellt spel online.

Se tabell för kvartalsdata.

Den svenska spelmarknaden
kvartal 1, 2020/2021

Den svenska spelmarknaden kvartal 1, 2020/2021
Nettoomsättning (spelarnas insatser minus vinster), i miljoner kronor.2020
jan-
mars
2021
jan-
mars
Kommersiellt onlinespel (t ex nätkasino), vadhållning 3 656 3 939
Statligt lotteri och värdeautomatspel (Vegas)* 1 127 1 398
Statligt kasinospel (Casino Cosmopol) 196 0
Spel för allmännyttiga ändamål, rikslotterier 861 858
Spel för allmännyttiga ändamål, hallbingo 52 44
Landbaserat kommersiellt spel (restaurangkasino) 52 6
Summa aktörer med svensk licens 5 945 6 245

Källa: Skatteverket och Spelinspektionen.
Anm. Uppgifterna är preliminära. *Stora vinstutbetalningar kan särskilt påverka nettoomsättningen för den här kategorin.

Om sammanställningen

Spelinspektionen samlar kontinuerligt in och analyserar data för att bevaka trender på spelområdet. Uppgifter om omsättning för spel för allmännyttiga ändamål samlas in av Spelinspektionen. För aktörer som är skattepliktiga baseras omsättningssiffrorna på uppgifter om beslutad skatt från Skatteverket. Uppgifterna om spel hos aktörer utan svensk licens hämtas från H2 Gambling Capital, en av de ledande leverantörerna av global spelmarknadsdata, och redovisas en gång per år i samband med publicering av spelmarknadsstatistik för det fjärde kvartalet.

För ytterligare information

Magnus Granlund, analytiker, 0765-330 171
magnus.granlund@spelinspektionen.se

My Hamrén, pressansvarig, 0765-330 174
my.hamren@spelinspektionen.se