Publicerad: 2019-06-17

SafeEnt, som driver internetkasinot Ninja Casino, förlorar sina svenska licenser för kommersiellt onlinespel samt vadhållning. Orsaken är att Spelinspektionen har upptäckt allvarliga brister i bolagets verksamhet, bland annat gällande spelansvar och åtgärder mot penningtvätt. Beslutet gäller omedelbart.

Sammantaget visar Spelinspektionens granskning att SafeEnt har brutit mot flera av de mest centrala delarna i spellagen som syftar till att skydda spelare mot överdrivet spelande. Exempelvis har kunder kunnat spela bort stora summor pengar utan att bolaget har reagerat på det som omsorgsplikten kräver. Dessutom har kunder kunnat spela långt över sina egna insättningsgränser.

Även granskningen av bolagets åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism visar på allvarliga och systematiska brister. Överträdelserna gäller brister i bolagets riskbedömning och åtgärder för kundkännedom.

Därtill visar granskningen av kampanjer och erbjudanden att SafeEnt har erbjudit bonus vid fler än ett tillfälle och att vissa erbjudanden dessutom har varit lotterier som inte omfattas av bolagets licens.

SafeEnt har redogjort för vilka åtgärder det tänker vidta för att rätta till bristerna, men Spelinspektionen bedömer att åtgärderna inte är tillräckliga och konstaterar att SafeEnt saknar förståelse för viktiga delar av de regelverk som styr verksamheten. Spelinspektionen återkallar SafeEnts licenser med omedelbar verkan eftersom bolagets befintliga och presumtiva kunder kan drabbas negativt om verksamheten tillåts fortsätta.

Beslutet i sin helhet kan läsas här.

SafeEnt, som är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade bolaget Global Gaming 555, har haft svensk licens för att tillhandahålla spel på webbplatserna ninjacasino.com och spellandet.com.

Spelinspektionen har sedan den nya spellagstiftningen infördes den 1 januari 2019 vid ett flertal tillfällen beslutat om anmärkningar, varningar och sanktionsavgifter mot licenshavare som inte har följt lagen. Inget av dessa tidigare fall har bedömts vara så allvarliga att licensen återkallats, utan det här är första gången Spelinspektionen gör den bedömningen.

Spelinspektionen kommer att ha fortsatt fokus på licenshavarnas arbete med spelansvar och åtgärder mot penningtvätt. Vid överträdelser kommer myndigheten fortsätta att agera kraftfullt.

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:

Anders Sims, kommunikationschef
Anders.sims@spelinspektionen.se
+46 (0)76-533 0167

My Hamrén, pressansvarig
My.hamren@spelinspektionen.se
+46 (0)76-533 0174