Publicerad: 2021-06-28

Spelinspektionen kommer inte att överklaga den dom där Förvaltningsrätten i Linköping upphävde Spelinspektionens beslut om varning och sanktionsavgift mot Betsson Nordic Ltd. Domstolen ansåg inte att bolaget, genom dess försäljning av värdebevis hos Pressbyrån och 7-eleven, har tillhandahållit spel genom oregistrerade spelombud men uttalar samtidigt att försäljning av värdebevis kan medföra en risk för penningtvätt. Myndigheten kommer därför följa utvecklingen på marknaden vad gäller försäljning av värdebevis och liknande och vidta åtgärder om det skulle bli nödvändigt.

Bakgrund

Den 14 juni 2021 meddelade Förvaltningsrätten i Linköping dom i mål mot Betsson Nordic Ltd gällande spel genom oregistrerat spelombud och otillåten bonus. Domstolen kom fram till att Betssons försäljning av värdebevis hos Pressbyrån och 7-Eleven inte innebär att bolaget har tillhandahållit spel genom oregistrerade spelombud på det sätt som Spelinspektionen påstått. Försäljningen av värdebevis har, enligt domstolen, inte heller inneburit att Betsson har tagit emot betalningar på ett otillåtet sätt. Domstolen bedömer inte heller att de eventuella förmåner som kunder med ett Betsson Mastercard skulle kunna erbjudas har utgjort otillåtna bonusar. Spelinspektionen har därför saknat grund för sitt beslut. Domstolen biföll överklagandet och upphävde Spelinspektionens beslut i sin helhet.

Beslutet om varning och sanktionsavgift för Betsson Nordic Ltd.