Publicerad: 2017-03-16

Lotteriinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur spelmarknaden har utvecklats i Sverige och i världen, inklusive den rättsliga utvecklingen inom området. Det gör vi via vår rapport ”Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt”. Rapporten innehåller en sammanfattning av de viktigaste trender som vi har noterat inom spelområdet. Den ska dock inte ses som någon heltäckande genomgång av spelmarknaden i världen.

Läs rapporten "Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2016", klicka här!