Publicerad: 2020-03-17

Spelbolag med svensk licens får bara erbjuda sina kunder bonus vid första speltillfället. I samband med en kontroll av Spooniker Ltd:s webbplatser i mars 2019 uppmärksammades att bolaget erbjöd flera olika otillåtna bonusar. Vid nya kontroller i maj och juni 2019 uppmärksammades ytterligare bonuserbjudanden som var i strid med spellagen och att Spooniker Ltd även erbjöd spel som inte omfattas av bolagets licens.

Spelinspektionen anser att de överträdelser som Spooniker Ltd gjort sig skyldiga till är allvarliga. Då Spooniker Ltd vidtagit rättelse och att det antas att bolaget framöver inte kommer att bryta mot reglerna om bonuserbjudanden eller erbjuda spel som inte omfattas av licensen anser Spelinspektionen emellertid att en varning tillsammans med en sanktionsavgift är ett tillräckligt ingripande.

Spelinspektionen har beslutat att meddela Spooniker Ltd en varning och en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor.

Sanktionsavgiftens storlek

Sanktionsavgiften ska uppgå till högst tio procent av licenshavarens omsättning. Med beaktande av antalet överträdelser och att de avser både bonuserbjudanden och otillåtna lotterier samt Spooniker Ltd:s höga omsättning leder detta till en hög sanktionsavgift.

Spooniker Ltd har licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning och tillhandhåller spel på webbplatserna unibet.se, mariacasino.se, storspelare.se, bingo.se, igame.se

Beslut om varning med sanktionsavgift, Spooniker Ltd

Skrivelse som skickats ut till samtliga licenshavare gällande bonuserbjudanden.

För mer information

My Hamrén, pressansvarig

0765-330 174, my.hamren@spelinspektionen.se