Publicerad: 2021-09-20

Vivaro Limited har fått sin Licens för onlinespel och vadhållning återkallad och Fair Play Bets Limited har fått sin licens för onlinespel återkallad. Licenserna återkallas på grund av att aktörerna inte börjat driva sådan verksamhet som licenserna avser inom ett år från det att licensen börjat gälla vilket krävs enligt 18 kap. 14 § 1 st. 2 p. spellagen (2018:1138).

Beslut om återkallelse Fair play Bets Limited

Beslut om återkallelse Vivaro Limited