Publicerad: 2023-04-27

Två månader kvar innan det krävs tillstånd

Nu är det två månader kvar till dess att kravet på tillstånd för spelprogramvara införs den 1 juli. Det är därför hög tid för aktörer som hanterar spelprogramvara att skicka in sin ansökan om tillstånd för att få den prövad i tid. 

Frågor och svar om tillstånd för spelprogramvara

Frågor och svar om tillstånd för spelprogramvara, har nyligen uppdaterats gällande innehav av immateriella rättigheter till spelprogramvara.

Från den 1 juli 2023 måste alla aktörer som hanterar spelprogramvara enligt 11 kap. 6 a § spellagen ha tillstånd. Operatörer med licens enligt 7 och 8 kap. spellagen måste säkerställa att deras leverantörer av spelprogramvara har ett giltigt tillstånd, annars får inte operatören använda sig av den leverantören efter detta datum.

Spelinspektionens arbete med att hantera ansökningar som kommit in löper på enligt plan. Fram till i dag har ett hundratal ansökningar kommit in och drygt 60 aktörer har hittills fått sitt tillstånd beviljat.