Publicerad: 2019-05-07

Många spelombud och spelbolag hör av sig med frågor om vad som gäller för spelombud som säljer spel, tar emot insatser eller förmedlar vinster.

Spel via ombud kräver licens

För att kunna erbjuda landbaserad vadhållning via spelombud krävs att licensinnehavaren har ansökt om detta och fått det godkänt i sin licens. Den landbaserade vadhållningen kan ske på en vadhållningsplats som licenshavaren driver själv (eget spelombud) eller via annat spelombud till exempel en spelbutik eller annat fysiskt ombud som förmedlar vadhållningen åt licenshavaren.

Licenshavaren ansvarar för spelet hos ombuden

Det är licenshavaren (spelbolaget) som ansvarar för att ombuden bara tillhandahåller spel som omfattas av bolagets licens. Det är alltid licensinnehavaren som har det fulla ansvaret för allt spel som tillhandahålls av ombudet. Det är inte tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats via teknisk eller elektronisk utrustning ”terminaler” som ställs ut i ombudets lokaler.

Ansök om ändring av licens

Om en licenshavare i sin licens inte har tillstånd att erbjuda landbaserad vadhållning måste licenshavaren skicka in en ansökan om ändring av licens till Spelinspektionen. En ansökan om ändring av licens görs via ansökningsblanketten för onlinespel och vadhållning

En ändring av ansökan skickas till Spelinspektionen via registrator@spelinspektionen.se och kostar 150 000 kronor.

Registrering av spelombud

Om ett spelbolag, i sin licens fått tillstånd att använda spelombud ska dessa registreras. Varje spelbolag ska registrera alla sina spelombud hos Spelinspektionen. En registrering av spelombud görs via Spelinspektionens e-tjänst:

www.spelinspektionen.se/foreskrifter-och-lagar/penningtvatt/ombudsregistrering/

Vilka handlingar som ska bifogas en ansökan om registrering framgår av Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Överträdelser

En licenshavare som tillhandhåller spel som inte omfattas av licensen eller som tillhandahåller spelet på ett sätt som inte är förenligt med spellagstiftningen kan göra sig skyldig till överträdelser av spellagstiftningen. Om licenshavare bryter mot reglerna kan myndigheten ingripa med höga sanktionsavgifter. Licensen kan också återkallas.